Đóng

Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Cửa hàng phụ kiện đá tự nhiên

Cửa hàng phụ kiện đá Rokko

Sân vườn Rokko

Tình hình kinh doanh ngày nay
受付時間外

Một cửa hàng đặc sản thu thập đá sức mạnh có sức mạnh tiềm ẩn của thiên nhiên. Có rất nhiều loại phụ kiện tuyệt vời với đá sinh, đá sức khỏe, v.v. Tôi muốn chọn điều này theo tâm trạng của tôi.

Xử lý hàng hóa

8月のおすすめ

lưu trữ thông tin

Nghỉ lễ thường xuyên

■ Ngày 19 tháng 3 (Thứ Bảy) -Ngày 23 tháng Mười Hai (Thứ Tư / ngày lễ)

không ai

Giờ làm việc

■ Ngày 19 tháng 3 (Thứ Bảy) -Ngày 23 tháng Mười Hai (Thứ Tư / ngày lễ)

Các ngày trong tuần, cuối tuần và ngày lễ: 10: 00-19: 00

* Từ ngày 9 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, 10: 00-20: 00

Liên lạc với chúng tôi

078-891-0555

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin