Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Cửa hàng phụ kiện đá tự nhiên

Cửa hàng phụ kiện đá Rokko

Sân vườn Rokko

Tình hình kinh doanh ngày nay
冬期休業
Biểu tượng chú ý

Thông báo quan trọng của cửa hàng

3月18日(金)まで冬季休業いたします。

Một cửa hàng đặc sản thu thập đá sức mạnh có sức mạnh tiềm ẩn của thiên nhiên. Có rất nhiều loại phụ kiện tuyệt vời với đá sinh, đá sức khỏe, v.v. Tôi muốn chọn điều này theo tâm trạng của tôi.

lưu trữ thông tin

Giờ làm việc

11月24日(水)~3月18日(金) 冬季休業

Nghỉ lễ thường xuyên

冬季休業中

Liên lạc với chúng tôi

078-891-0555

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin