Mua (Giới thiệu hàng hóa và cửa hàng)

Vòng tay cầu nguyện Mayazan Tenjoji

2,364 yên + thuế (2,600 yên cả thuế) (kèm túi đựng)

Ghi dấu điều ước của bạn lên chiếc đĩa hình ngôi sao mà bạn đã cầu nguyện tại Đền Mayazan Tenjoji! Tại sao bạn không đeo nó với hóa đơn như một lá bùa hộ mệnh, tặng nó như một món quà với hy vọng hạnh phúc của một người hoặc gia đình quan trọng, hoặc làm một chiếc vòng tay với một trái tim? (Khoảng 30 phút)

Xử lý cửa hàng

Nghỉ ngơi / thay đổi thông tin