2020/08/11 09:05 Now

Weather:23℃
View:

สวนพืชเทือกเขาสูงร๊อคโค

มีการรวบรวมพืชพันธุ์ไม้บนเทือกเขาและบริเวณอากาศหนาวเย็นกว่า 1,500 สายพันธุ์ มาเพาะปลูกในเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ ท่านจะได้ชมดอกไม้ผลิบานสะพรั่งตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งดอกซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

ระยะเวลาการเปิดให้บริการ 3/16 – 11/24
วันหยุด เวลาเปิดให้บริการ
ฤดูใบไม้ผลิ
เมย - มิย
ไม่มีวันหยุด 10:00 – 17:00 (16:30 ปิดขายบัตร)
ฤดูร้อน
กค - สค
ฤดูใบไม้ร่วง
กย - พย
2019/9/5,12
ฤดูหนาว
ธค - มีค
หยุด

*ไม่สามารถใช้ร่วมกับการลดราคาได้

นอกจากซากุระ ต้นเมเปิ้ลแล้ว ยังมีดอกไม้แปลก ๆ ที่ปลูกไว้ถึง 1,500 ชนิด
ลองเดินเล่นรับลมเย็นสบายดู

ร้านคาเฟ่

Mountain Cottage Cafe Edelweiss

Mountain Cottage Cafe Edelweiss

ลองมาสัมผัสกับชีวิตที่ไม่ต้องรีบเร่ง ฟังเสียงลมพัดผ่านภูเขา เสียงนกร้องดูบ้าง

ระยะเวลาการเปิดให้บริการ 3/16 – 11/24
วันหยุด เวลาเปิดให้บริการ
ฤดูใบไม้ผลิ
เมย - มิย
ไม่มีวันหยุด 11:00 – Last order 16:00
ฤดูร้อน
กค - สค
ฤดูใบไม้ร่วง
กย - พย
2019/9/5,12
ฤดูหนาว
ธค - มีค
หยุด

ลองมาสัมผัสกับชีวิตที่ไม่ต้องรีบเร่ง ฟังเสียงลมพัดผ่านภูเขา เสียงนกร้องดูบ้าง