Đóng

Tin tức từ cơ sở của chúng tôi

2020/08/30

Nhà hàng TENRAN CAFE Về giờ làm việc (~ 23/11 (Thứ Hai / Ngày Lễ))

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

< Về giờ mở cửa của Nhà hàng TENRAN CAFE>

Giờ làm việc của Nhà hàng TENRAN CAFE đến Thứ Hai, ngày 23 tháng 11 như sau.

● ~ 9/11 (Thứ Sáu)

Các ngày trong tuần: 11: 00-18: 00 LO

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ: 11: 00-20: 00 LO

Nghỉ lễ thường lệ: Thứ tư

● 9/12 (Thứ Bảy) -11/23 (Thứ Hai / ngày lễ)

Các ngày trong tuần: 11: 00-19: 00 LO

Thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày lễ: 11: 00-20: 00 LO

Không nghỉ lễ thường xuyên

trở lại chỉ mục