Đóng

Tin tức từ cơ sở của chúng tôi

2020/10/19

Giờ làm việc từ 24/11 (Thứ 3) đến 19/03 (Thứ 6)

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

Vui lòng kiểm tra tại đây để biết giờ làm việc từ ngày 24 tháng 11 (thứ Ba) đến ngày 19 tháng 3 (thứ sáu).

TENRAN CAFEの年間の営業時間はこちらをご覧ください。

trở lại chỉ mục

Tin tức gần đây