Đóng

Tin tức từ cơ sở của chúng tôi

2020/07/04

Hộp nhạc đang được bán tại Kitano Meister Garden tại Music Shop Online tại cửa hàng bảo tàng!

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

Tôi đã đến bảo tàng, nhưng tôi không có thời gian để chọn quà lưu niệm!

Tôi muốn gửi quà sinh nhật cho gia đình và bạn bè ở xa

Tại Bảo tàng hộp nhạc Rokko, cửa hàng bảo tàng Tokine cũng mở tại Chợ Rakuten, Kitano Meister Garden. Chúng tôi có rất nhiều Hộp nhạc bao gồm cả thương hiệu ban đầu "“Hộp nhạc Kobe”"

Cửa hàng bảo tàng Tone Rakuten Online Đây

・ Kobe Kitano Meister Garden cửa hàng Đây

trở lại chỉ mục