Đóng

Tin tức từ cơ sở của chúng tôi

2017/03/18

Hướng dẫn hoa hiện đang được nhận! !

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

hướng dẫn

Vườn bách thảo Rokko Takayama, nhân viên của vườn bách thảo Hướng dẫn hoa Nó đang diễn ra. Các nhân viên sẽ giới thiệu cho bạn những bông hoa khó tìm, nguồn gốc của tên, một tập phim nhỏ, vv trong khi đi xung quanh những bông hoa tốt nhất trong công viên. Vui lòng tham dự với chúng tôi!

■ Thời gian ■
①11: 00 ~ ②14: 00 ~

■ Thời gian cần thiết Khoảng 30 phút

■ Nơi gặp gỡ trước cổng vào Vườn bách thảo phía Tây

■ miễn phí

* Nó có thể bị thay đổi hoặc hủy bỏ do tổ chức sự kiện, v.v.

* Đối với nhóm từ 15 người trở lên, vui lòng liên hệ với chúng tôi khi đặt phòng.

trở lại chỉ mục