Đóng

花ごよみ

Bạn có thể cuộn theo chiều ngang

Đóng

Hoa đọc ghi chú

  • * Giới thiệu các loại cỏ hoang dã, phổ biến trong các loại cây núi cao, và khoảng 150 cây hoang dã thường thấy trong công viên.
  • * Tên tiếng Nhật, tên khoa học, phân bố, môi trường trồng trọt, mùa hoa được đính kèm. Tuy nhiên, mùa hoa là mùa hoa trong vườn của chúng tôi.
  • * Trong mỗi tháng, tên thực vật được sắp xếp theo thứ tự âm tiết tiếng Nhật.
  • * Thời gian ra hoa có thể thay đổi tùy theo khí hậu. xin lưu ý rằng