ใกล้

กำหนดการจัดงาน

終了

ข้อเสนอแจ้งให้ทราบ

คุณสามารถใช้ "คูปองภูมิภาค" ของ Go To Travel ได้!

2020/10/01〜2020/11/23

  • หุ้น
  • ทวีตทวีต
  • หุ้นหุ้น

สวนพฤกษชาติร็อคโคอัลไพน์
· ช่องซื้อตั๋ว
・ ที่ร้าน "Alpicola"
Go To Travel "คูปองภูมิภาค" ใช้ได้!
ใช้ได้ทั้ง "คูปองกระดาษ" และ "คูปองอิเล็กทรอนิกส์"!

☆ งานร็อคโคมีตส์อาร์ต เดินเล่นชมศิลปะ 2020 พาสปอร์ตเข้าชม คุณยังสามารถใช้เพื่อซื้อหนังสือเดินทางได้!

 

วิธีการรับและใช้งาน ฯลฯ
รายละเอียดคือ ไปที่เว็บไซต์ทางการของ Travel ถึง
กรุณายืนยัน.

ไปที่