Đóng

Cửa hàng phụ kiện đá Rokko

Cửa hàng phụ kiện đá tự nhiên

Một cửa hàng đặc sản thu thập đá sức mạnh có sức mạnh tiềm ẩn của thiên nhiên. Có rất nhiều loại phụ kiện tuyệt vời với đá sinh, đá sức khỏe, v.v. Tôi muốn chọn điều này theo tâm trạng của tôi.

Giờ làm việc
2021年1月1日(金・祝)~3月19日(金) 冬季休業
Nghỉ lễ thường xuyên
2021年1月1日(金・祝)~3月19日(金) 冬季休業
Liên lạc với chúng tôi
078-891-0555