Đóng

Tin tức từ cơ sở của chúng tôi

2019/09/30

Về sửa đổi giá vé do tăng thuế suất tiêu dùng (phê duyệt thay đổi giá vé hành khách như vé theo kế hoạch, v.v.)

  • chia sẻ
  • tiếng riu ríutiếng riu ríu
  • chia sẻchia sẻ

Cảm ơn bạn đã chọn Xe cáp Rokko Cable.
Cùng với đó là từ ngày 1 tháng 10 năm 2019 tăng thuế tiêu thụ Ru, Xe cáp Rokko Cable thực hiện sửa đổi giá vé của dòng.
Vé khứ hồi Table Rokko và Vé một chiều Rokko / Arima đã được phê duyệt cho thông báo thay đổi giá vé hành khách vào ngày 30 tháng 9 năm 2019.
Chúng tôi yêu cầu sự hiểu biết của bạn về việc sửa đổi giá vé này.

Thông báo sửa đổi giá vé (ủy quyền thay đổi vé theo kế hoạch)

trở lại chỉ mục